• Polskie
  • Polska(PLN zł)
/

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu
Witamy na platformie agenta zakupowego Przed dokonaniem pierwszego zakupu prosimy o zapoznanie się i akceptację regulaminu, następnie uzupełnienie podstawowych danych i dokończenie procesu agenta zakupowego. Dokonując powyższego procesu zakupu potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się zaakceptować całą treść niniejszego regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z całością lub częścią regulaminu, prosimy o nie wypełnianie podstawowych informacji i nie przechodzenie do kolejnego etapu zakupu.

Zgadzasz się, że Firma ma prawo w dowolnym momencie dostosować Warunki korzystania z Platformy, aby spełnić potrzeby operacyjne. Firma nie powiadomi Cię osobno, chyba że miałoby to istotny wpływ na Twoje prawo do sfinalizowania zakupu. Najnowsza wersja niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na stronie głównej platformy lub w linku do strony rejestracji. Przeczytaj ją uważnie przy każdym zakupie, aby chronić swoje prawa. Jeśli będziesz nadal korzystać z usług platformy po modyfikacjach lub zmianach, uznaje się, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się zaakceptować obowiązujące modyfikacje lub zmiany. Jeżeli nie wyrażasz zgody na jakiekolwiek modyfikacje lub zmiany warunków korzystania z platformy, prosimy o zaprzestanie korzystania z usług związanych z platformą.

Jeżeli nie masz ukończonych 20 lat, prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami korzystania z platformy i wyrażenie zgody na dokonanie odpowiedniego procesu zakupu w towarzystwie rodzica, matki lub opiekuna. Ty i Twój przedstawiciel prawny lub opiekun prawny zgadzacie się, że wszelkie późniejsze zakupy dokonywane na Platformie są niezbędne do codziennego funkcjonowania Platformy i uzyskaliście zgodę swojego przedstawiciela prawnego lub opiekuna.

Hasło do konta
(1) Aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji, platforma użyje adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego, który podałeś we wniosku jako swojego konta, a Ty wybierzesz zestaw haseł jako swój osobisty identyfikator logowania. W razie potrzeby możesz zmienić swoje hasło osobiste. Nie używaj tego samego hasła na innych platformach i często zmieniaj swoje hasło osobiste, aby zapewnić bezpieczeństwo swojego konta.
(2) Użytkownicy obiecują dbać o bezpieczeństwo swoich kont i haseł, w tym między innymi: nie udostępniać swoich kont i haseł osobom trzecim, nie udostępniać innym swoich kont i haseł oraz wylogowywać się z platformy w razie potrzeby. O ile nie zostanie udowodnione, że jest on używany nielegalnie przez osobę trzecią, musisz ponosić pełną odpowiedzialność za logowanie przy użyciu prawidłowego konta i ustawionego hasła i nie możesz odmówić transakcji według własnego uznania.
(3) Oświadczasz i gwarantujesz, że podstawowe informacje, które podajesz, są Twoimi poprawnymi i kompletnymi informacjami oraz że nie będziesz wykorzystywać informacji innych osób. Jeśli naruszysz powyższą gwarancję, Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta i odmowy korzystania z usług Firmy.
(4) Jeżeli Twoje konto zostało przywłaszczone lub przywłaszczone, musisz natychmiast powiadomić Firmę, aby uniknąć dalszych strat. Firma pomoże w zawieszeniu odpowiednich transakcji i późniejszym korzystaniu z konta, a po wyjaśnieniu problemu z użytkowaniem konta zresetuje hasło zgodnie z prośbą użytkownika, aby móc z niego korzystać.

Ochrona danych osobowych
Za każdym razem, gdy dokonujesz transakcji lub uczestniczysz w wydarzeniu, Spółka E będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług związanych z firmą i marketingu. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Lativ, aby zwrócić uwagę na kwestie związane z Twoimi danymi osobowymi.
Wyrażasz zgodę na to, że możemy od czasu do czasu przesyłać informacje o produkcie na Twój adres e-mail. Jeśli chcesz subskrybować, anulować subskrypcję lub zmodyfikować powiązane ustawienia subskrypcji, możesz to zrobić, łącząc się z tą platformą (strona główna/subskrybuj biuletyny) lub rezygnując z subskrypcji.

Spółka będzie przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony danych osobowych i nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych w sposób niezgodny z prawem, z wyjątkiem przypadków zgodnych z warunkami korzystania z platformy, polityką prywatności lub wymogami prawnymi. W poniższych przypadkach Spółka może przekazać Twoje dane osobowe właściwym organom lub stwierdzić, że doszło do naruszenia ich praw i nakłonić osoby trzecie do uzyskania dokumentów urzędowych od organów wymiaru sprawiedliwości.
(1) Wymagane przez przepisy ustawowe i wykonawcze lub wymagane przez prokuratorów, organy sądowe lub inne właściwe władze zgodnie z procedurami prawnymi;
(2) Chronić uzasadnione prawa i interesy innych klientów lub osób trzecich w sytuacjach awaryjnych;
(3) Utrzymuj normalne działanie platformy;
(4) Osoby trzecie lub koproducenci, którzy zapewniają spółce przepływ środków pieniężnych, logistykę lub inne niezbędne usługi informacyjne;
(5) Zachowanie użytkownika naruszające przepisy krajowe lub warunki korzystania z platformy. Platforma może zawierać linki do innych platform w wyniku reklam lub innych promocji związanych z partnerstwem. Jeśli klikniesz te linki do innej platformy, warunki użytkowania i polityka prywatności tej platformy nie będą miały zastosowania. Użytkownicy muszą sami ocenić, czy odpowiednie warunki platformy są wystarczające do ochrony ich praw, a następnie podjąć decyzję o skorzystaniu z usług platformy.

[Metoda powiadamiania].
Zgadzasz się, że komunikacja między Tobą a Firmą dotycząca korzystania przez Ciebie z Platformy lub zakupów będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spółka może powiadomić Cię o swoich zamiarach za pośrednictwem poczty elektronicznej, a Ty możesz powiadomić Spółkę o swoich zamiarach za pośrednictwem Platformy.